Novinka! Rozvoz potravín pre domácnosti!
Aktuálne predávame náš tovar aj na kusy.
Call centrum: 0905/841688, 0907/945466, 0907/487648, 0907/619417, 0904/111503
SK - EN
Pre zákazníkov

Prečo spolupracovať s nami

 

- 28 rokov s Vami. Sme jedným z prvých veľkoobchodov, ktorý je zameraný  špeciálne na gastronómiu.

- Žiadne obmedzenie minimálneho množstva objednaného tovaru. Objednávku akejkoľvek hodnoty dodáme podľa Vašich požiadaviek.

- Sme pripravení doručiť Vaše objednávky kedykoľvek v pracovných dňoch ako aj v dňoch pracovného voľna podľa Vašich potrieb.

- Široký sortiment potravín od jedného dodávateľa. Okrem artiklov pre tradičnú gastronómiu dodávame aj exotické druhy potravín z celého sveta.

- Pravidelne pripravujeme akciovú ponuku pre našich zákazníkov z tých najžiadanejších druhov potravín.

- Registrovaným zákazníkom pravidelne zasielame naše akciové ponuky v elektronickej podobe.

- Bonus 4% pre registrovaných zákazníkov ihneď pri registrácii.

- Našim dlhodobým obchodným partnerom poskytujeme možnosť úhrady faktúr s odloženou splatnosťou podľa ich potrieb.

- Akceptujeme platbu platobnými kartami.

- Úhradu je možné vykonať aj stravovacími poukážkami priamo pri prevzatí tovaru.

- Zakladáme si na individuálnom prístupe ku každému zákazníkovi.  Riešením Vašich požiadaviek sa zaoberá tím vyškolených obchodných zástupcov priamo u Vás.

- Všetky novinky o našej práci nájdete aj na Facebooku.

- Všetky Vaše otázky radi zodpovieme na našej informačnej linke 0905 / 841 687.

- Objednávky doručené do ôsmej hodiny zavezieme ešte v ten istý deň, spravidla do dvoch hodín.

Obchodné podmienky

 

 

Cenová politika:

- zákazník si na základe konzultácie s obchodným zástupcom zvolí najvýhodnejšiu formu spolupráce zo skupiny A alebo skupiny B. 

 

Skupina A:

- zákazník nakupuje za základné ceny a využíva nasledovný systém bonusov:

a) neplatí poplatok za spracovanie GL, alebo

b) môže si dohodnúť individuálne pevné ceny na artikle, ktoré sú pre zákazníka dôležité, alebo

c) ostáva bonus až do výšky 5% vo forme dobropisu alebo hotovosti podľa výšky mesačnej tržby:  

od 2000€ do 3000€ výška bonusu 1%,

od 3000,01€ do 4000€ výška bonusu 2%,

od 4000,01€ do 6000€ výška bonusu 3%, 

od 6000,01€ do 10000€ výška bonusu 4%,

od 10000,01€ výška bonusu 5%

Bonus je vyplácaný  vždy za predchádzajúci štvrťrok. Bonus je vypočítaný zo všetkých obchodovaných artiklov vrátane akciových.  

 

Skupina B:

- zákazník nakupuje za zvýhodnené ceny, ktoré sú pravidelne monitorované a upravované podľa situácie u konkurencie a využíva akciové ceny akciového letáku

 

Ceny tovarov sa aktualizujú denne, preto si dodávateľ vyhradzuje právo možnosti ich aktuálnych zmien – napr. začiatok alebo koniec akcií, dopredaje, mimoriadne zľavy, zmena nákupnej ceny a pod.

 

Prevádzkové informácie

 

Objednávky:

Vaša objednávka bude vybavená v nasledujúci pracovný deň po prijatí objednávky, resp. v deň prijatia objednávky, pokiaľ bola doručená ráno do 04:00hod v deň závozu

Ponúkame možnosť dohodnúť expresné dodávky objednaného tovaru do 2 hodín bez ohľadu na termín prijatia objednávky (riešime individuálne so zákazníkom)

Dodaním tovaru sa rozumie zloženie tovaru za prvé uzamykateľné dvere zákazníka 

 

Platobné podmienky:

Za dodaný tovar je možné prijať platbu v hotovosti (€), v gastrolístkoch priamo pri dodaní tovaru – Ticket restaurant, Cheque dejeuner, Doxx alebo platbu kartou MasterCard, Visa, Visa Electron. Pripravujeme platbu stravovacími kartami.

 

Reklamačný poriadok:

Poškodený tovar reklamuje zákazník priamo pri prevzatí tovaru. Skryté vady reklamuje zákazník do 24 hodín od prevzatia tovaru na telefónnom čísle 0905 841 687. Po dodaní neručí dodávateľ za škody spôsobené nevhodným skladovaním a manipuláciou u zákazníka ako aj nevhodným spracovaním produktov u zákazníka.

Doplňujúce informácie:

 • - akékoľvek otázky týkajúce sa nšich služieb a tovaru radi zodpovieme na telefónnom čísle 0905 841 687
 • - bližšie informácie nájdete aj na našej web stránke www.frikas.sk a na Facebooku
 • - registrovaným zákazníkom zasielame pravidelne e-mailom naše aktuálne ponuky
 • - ponúkame široký sortiment cca 45000 artiklov, pričom na objednávku zabezpečujeme aj špeciálne a exotické druhy produktov

Vernostný program

 

„Portál Menučka.sk je určený na prezentáciu denného menu obedov a inej ponuky pre všetky druhy stravovacích zariadení. Ich hosťom poskytuje prostredníctvom internetu rýchle zameranie a jednoduché sledovanie aktuálnej ponuky stravovania v blízkosti či širšom okolí.

Menučka.sk tiež oboznamuje o novinkách, akciách a dôležitých informáciách ktoré chcú stravovacie zariadenia odovzdať svojim hosťom. Poskytuje im na to samostatný reklamný priestor, čím napomáha k vytvoreniu širšieho povedomia a sprostredkováva náhľad do prostredia ich prevádzky“.

 

„Spolupracujeme – Spolupracujete

 Naše partnerstvo – Vaša výhoda“      

Frikas - predajca všetkých potravín do kuchyne, pre všetky typy stravovacích zariadení, s dovozom a nadštandardným prístupom k všetkým zákazníkom.

Menučka.sk – internetový portál prostredníctvom ktorého si všetky typy stravovacích zariadení zverejňujú denné menu, jedálny lístok ako aj všetky dôležité udalosti a informácie o svojom fungovaní.

Pre skvalitnenie našich služieb, sme pripravili program vzájomnej spolupráce, ktorá  Vám prináša exkluzívne výhody.

Chcete mať v dodávateľovi reklamného sponzora, alebo prostredníctvom reklamy zabezpečeného kvalitného dodávateľa ? Spolupracujte spolu s nami a zabezpečíte si finančné zvýhodnenie oboch služieb. Všetky informácie získate u Vašich obchodných zástupcov, na stránkach www.frikas.sk. www.menučka.sk alebo priamo na linku  https://menucka.sk/frikas

Neváhajte a konajte – stojíme za Vašim úspechom.

Garantované alebo grátis

 

Podmienky a termín dodania produktov v rámci záruky “Garantované alebo grátis” (“G&G”)

 

A) Spoločnosť Frikas s.r.o. (nižšie len “dodávateľ”) za podmienok uvedených v týchto obchodných podmienkach zabezpečuje dodávky vybraných produktov do miesta dodania formou záruky “Garantované alebo grátis”. V rámci tejto záruky sa dodávateľ zaväzuje dodať produkty, na ktoré záruku “Garantované alebo grátis” poskytuje uvedením tejto záruky  pri príslušnej položke v katalógu spoločnosti Frikas s.r.o., alebo na web stránke spoločnosti Frikas s.r.o. odberateľovi na miesto dodania v pracovný deň nasledujúci po doručení objednávky. Ak sa tak nestane, dodávateľ dodá odberateľovi takto objednané produkty zadarmo v najkratšom prakticky realizovateľnom náhradnom termíne v stanovenej pracovnej dobe dodávateľa. Dodávka zadarmo bude riadne odsúhlasená a daná na vedomie odberateľovi.

B) Nasledujúcim dňom sa pre účely plnenia záruky “Garantované alebo grátis” rozumie časové rozmedzie od 7:30 do 16:00 v pracovné dni, a to bez ohľadu na prípadné užšie časové rozmedzie času dodávky, dohodnuté pri prijatí objednávky. Pokiaľ bude objednávka doručená dodávateľovi mimo pracovné dni, za okamih doručenia takej objednávky sa bude považovať pre účely tejto záruky 7:30 hod. najbližšie nasledujúceho pracovného dňa.

C) Celková výška ceny objednaných Produktov so zárukou “Garantované alebo grátis” rozhodujúca pre stanovenie jednotlivého nároku na dodávku zadarmo v dobe platnosti záruky “Garantované alebo grátis” je pre jedného odberateľa limitovaná čiastkou vo výške 100,- € bez DPH. Dodávka produktov, pri ktorých nebola nedodržaná záruka “Garantované alebo grátis”, s cenou takých produktov nad 100,- € bez DPH bude dodaná za súhrnnú cenu dodávky zníženú o 100,- € bez DPH.

D) Záruka “Garantované alebo grátis” sa nevzťahuje na odberateľov, ktorí majú voči dodávateľovi ku dňu, ku ktorému by inak došlo k vzniku ich nároku na plnenie podľa záruky “Garantované alebo grátis”, akékoľvek neuhradené splatné záväzky alebo iné podlžnosti.

E) Záruka “Garantované alebo grátis” sa ďalej nevzťahuje na odberateľov, ktorých predmet činnosti je rovnakého alebo podobného zamerania ako predmet podnikania dodávateľa, t.j. nevzťahuje sa na akúkoľvek osobu, ktorá je v súťažnom vzťahu k dodávateľovi.

F) Záruka “Garantované alebo grátis” sa nevzťahuje na zamestnancov dodávateľa, ich rodinných príslušníkov a ich spriaznené osoby alebo spoločnosti.

G) Pokiaľ nie je v každom jednotlivom prípade výslovne dohodnuté inak, záruka “Garantované alebo grátis” sa ďalej nevzťahuje na nižšie špecifikované prípady, a to aj keby šlo o objednávku položky, pri ktorej je v katalógu spoločnosti Frikas s.r.o. alebo na web stránke spoločnosti Frikas s.r.o. záruka “Garantované alebo grátis” uvedená. Ide o nasledujúce prípady:

 1. Objednávky mimoriadneho rozsahu, kde počet kusov alebo balení konkrétnej položky presahuje objem najväčšej objednávky, ktorá bola niektorým z odberateľov u dodávateľa pre danú položku za ostatné tri mesiace učinená;
 2. Záruka “Garantované alebo grátis” sa nevzťahuje na objednávky tovaru, ktorý nie je uvedený v katalógu spoločnosti Frikas s.r.o. alebo na web stránke spoločnosti Frikas s.r.o..
 3. Objednávka produktov, ktoré sa prestali vyrábať, alebo produktov, ktorých výpadok trvá dlhšie než 14 (štrnásť) dní, alebo produktov, ktorých dodávateľ resp. výrobca je opakovane v omeškaní s ich dodaním dodávateľovi.
 4. Prípady, kedy objednané produkty nebolo možné dodať z dôvodu zásahu vyššej moci, alebo z iných dôvodov, za ktoré dodávateľ nenesie zodpovednosť;
 5. Prípady, kedy odberateľom objednané produkty, ktoré sú zo strany dodávateľa nedodané v zmysle tejto záruky, sú odberateľom objednávané opakovane;
 6. Prípady, kedy objednané produkty nebolo možné dodať z dôvodu totálneho výpadku alebo závažnej poruchy funkčnosti logistického systému u dodávateľa;
 7. Objednávky produktov, ktoré sú zabezpečované na základe individuálnej požiadavky zákazníka, a objednávky nekatalógového tovaru;

H) Pokiaľ boli odberateľovi dodané produkty za úplatu a odberateľ má za to, že má nárok na bezplatnú dodávku produktov v rámci záruky “Garantované alebo grátis”, je povinný tento svoj nárok uplatniť u dodávateľa najneskôr do 3 (troch) pracovných dní odo dňa prevzatia produktov, inak tento nárok zaniká.

I) V prípade, že odberateľ uplatní nárok na bezplatnú dodávku produktov v rámci záruky “Garantované alebo grátis”, je skutočnosť, kedy bola objednávka odberateľa doručená dodávateľovi, povinný preukázať odberateľ. V prípade, že nie je možné preukázať deň doručenia objednávky, má sa za to, že objednávka bola doručená dodávateľovi v deň predchádzajúci alebo v deň uskutočnenia dodávky produktov.

J) Dodávateľ si vyhradzuje právo záruku “Garantované alebo grátis” zmeniť, celú záruku zrušiť, ako aj neprijať žiadny z návrhov odberateľov predložených v súvislosti s touto zárukou.

K) Produkty, ktoré nie sú zaisťované dodávateľom formou záruky “Garantované alebo grátis”, budú dodávateľom dodané v termíne dohodnutom s odberateľom pri objednávke produktov.

 

Sortimentné skupiny

 

Čerstvé potraviny

 • - Ovocie
 • - Suché plody
 • - Zelenina
 • - Mlieka a smotany
 • - Jogurty a dezerty
 • - Maslá, tuky a nátierky
 • - Omáčky, dressingy, majonézy
 • - Vajcia a droždie
 • - Syry
 • - Mäso, hydina a ryby
 • - Mäsové výrobky a lahôdky

Trvanlivé potraviny

 • - Cestoviny, ryža a strukoviny
 • - Múky, soľ a cukor
 • - Prísady na varenie a pečenie
 • - Sterilizované potraviny
 • - Instantné suroviny
 • - Oleje, octy a omáčky
 • - Pekárenské výrobky
 • - Cereálie a musli
 • - Dia, racio a bezlepkové potraviny
 • - Medzinárodná kuchyňa

Mrazené potraviny 

 • - Zelenina a ovocie
 • - Hranolky a zemiakové špeciality
 • - Mäso a hydina
 • - Ryby a morské plody
 • - Polotovary
 • - Zmrzliny

Nápoje všetky druhy